November 27, 2011

Upload Header | Tuto'sIni adalah request daripada New Blogger. Mudah sahaja.

1- Dashboard > Design . akan keluar seperti ini :

2- Klik pada kotak yang tehaa higlight biru(edit) dan akan keluar pop-up window.

3- Pilih From Your Computer > Upload > Save it :)

No comments: