September 20, 2011

Berhemah ketika Menegur

Heyp peeps ! Salam 1 blogger..

Nak kongsi sikit Berhemah dalam menegur..‘Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan 
taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemangku kekuasaan di antaramu.
Maka jika kamu berselisih dalam sesuatu (perkara), kembalilah ia kepada 
(kitab) Allah dan (sunah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap 
Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya.” 

Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 tersebut dengan jelas 

memperingatkan umat Islam supaya tidak membiarkan sesuatu pertelingkahan
atau perbezaan pendapat itu mencetuskan perpecahan di antara mereka.

Allah telah mengingatkan kita dalam surah Yunus ayat 36 dengan menegaskan,
‘‘Prasangka itu tidak mendatangkan kebenaran apa pun.” 
Oleh itu jika tercetus sesuatu isu antara kita dan terwujudnya perbezaan
pendapat atau terbentuk sesuatu teguran ia seharusnya ditangani 
dengan sebijak-bijaknya.

Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 bermaksud;
 “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah 
dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan
cara yang lebih baik.”

Panduan
Tiga faktor yang digariskan oleh Islam boleh menjayakan sesuatu teguran itu ialah, pertama, tidak merendahkan ego orang yang ditegur,  
kedua mencari waktu yang tepat
ketiga memahami kedudukan orang yang ditegur.

Kegagalan untuk mengawal perasaan kita berhujah akan menyebabkan berlaku 
tuduh-menuduh yang kesudahannya akan mencetus permusuhan antara kita.

Tindakan ini sudah tentulah bertentangan dengan firman Allah dalam 
surah Ali-Imran ayat 103 yang mengingatkan,
‘‘Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali (agama) Allah dan 
janganlah kamu bercerai-berai dan ingatkan nikmat Allah kepadamu 
kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan hati 
kamu lalu jadikan ketika kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang 
yang bersaudara, pada hal dahulunya kamu telah berada di jurang neraka,
maka Dia menyelamatkan kamu daripadanya.  Demikianlah Allah 
menerangkan kepadamu ayat-ayat agar  kamu mendapat petunjuk.”


Ia terkandung dalam al-Quran melalui perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun 
untuk berkata lembut kepada Firaun seperti mana firman-Nya dalam
 surah Thaha ayat 44 yang bermaksud;
‘‘Berbicaralah kalian berdua kepadanya (Firaun) dengan kata-kata yang lemah lembut, 
mudah-mudahan ia ingat atau takut.” 

Jika dengan Firaun pun Allah perintahkan para nabi bercakap dengan lemah lembut, 

apatah lagi kita sesama Islam. Ertinya Allah tidak suka jika kita bercakap atau berhujah
 mengikut perasaan semata-mata.

Rasulullah s.a.w bersabda,

 ‘‘Percakapan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya. 
Maka ketika hendak berbicara, terlebih dahulu ia kembali pada nuraninya
. Apabila ada manfaat baginya, dia harus bercakap dan apabila ia boleh 
mendatangkan keburukan, maka dia hendaklah tidak melafazkannya. 
Sesungguhnya hati orang yang bodoh berada di mulut, 
ia berbicara sesuai apa sahaja yang dia mahukan’'.

Bangga

Dua keburukan yang menanti orang yang dipuji pula ialah dia akan merasa sombong(kibr)

dan bangga diri (ujub) - 

kedua-dua adalah penyakit yang boleh ‘mematikan’ hati seseorang dan 
keburukan kedua, orang yang dipuji akan merasa hebat, tidak perlu bersusah payah 
dan bekerja kuat.


Jadikanlah firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 104 dan 105 sebagai pegangan,
 maksudnya;
 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada 
kebajikan dan menyuruh kepada makruf dan mencegah dari kemungkaran dan 
mereka itulah orang-orang yang beruntung.

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih 
sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka dan mereka itulah 
orang-orang yang akan mendapat azab yang berat.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credit to : I LUV ISLAM

No comments: