October 11, 2011

Cursor Tambah(+) | TutorialMudah sahaja ! 

1- Klik ADD A GADGET > HTML/JAVA Script.

2- Copy code bawah ini :
  <style>body {cursor:crosshair} </style></div>
3- Paste di dalam Kotak HTML/JAVA Script tadi.

4- DONE !  

*CTRL + C = seretak ! untuk copy ~